• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- ПГР ЗОНЕ 4

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

 

П Г Р ЗОНЕ4

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

“Границе ПРГ-ова за цело грађевинско подручје, Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Спратност, Регулација, Грађевинска линија, Водно земљиште, Путна мрежа.”

Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Зоне 4 у Врању ("Службени гласник града Врања",број 6/2015 и 3/2016).

 

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1345


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.