• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - Планска разрада (Плански обухвати и спровођење планова)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи 
                                          ГРАНИЦЕ-СПРОВОЂЕЊЕ
Нови слој пружа увид у Планске обухвате важећих планова, смернице за спровођење планске документације уз обавезу израде планова генералне, детаљне регулације и урбанистичких пројеката и границе планова за које је донета одлука о изради или су у фази раног јавног увида.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1060


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.