• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - Јединствено зонирање Града Врања – (Зоне за потребе утврђивања пореза на имовину)

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

 

ЗОНЕ ПОРЕЗА

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

“I - зона,II - зона, III – зона, IV - зона, V - зона, VI - зона.”

Подела територије Града Врања на 6 зонa утврђена је према комуналној опремљености, опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу.

Слојеви пружају увид у зоне за утврђивање пореза на имовину, градске општине Врање и градске општине Врањска Бања, са просечним ценама непокретности по м2 за текућу годину.

 

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1023


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.