• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. децембар 2020.

„Еко Петошколци'' ИТ технологиjама против климатских промена

Основна школа „Светозар Марковић’’ у Врању прави jе расадник марљивих и талентованих ђака. Да jе тако потврђуjу и Вила Станковић, Матеjа Ристић и Лука Ордић, ученици четвртог и петог разреда ове школе. Истичу се из свих предмета, али математика jе наука коjу посебно воле, о чему сведоче учешћа и награде на такмичењима из овог предмета. Наjдраже им jе, како кажу, учешће на популарном такмичењу „Мислиша’’. Осим математике заjедничка им jе и љубав према ИТ технологиjама. Томе jе допринела посвећеност професора Саше Ристића, прошлогодишњег добитника републичке и градске награде Свети Сава, као и чињеница да jе школа „Светозар Марковић‘’ укључена у реализациjу броjних проjеката коjи се баве новим технологиjама. Такође, кроз разне проjекте и секциjе у школи, код ђака се развиjаjу дигиталне компетенциjе и интердисциплинарни приступ у раду. Тако они своjе знање коjе су стекли на роботичкоj секциjи примењуjу у решавању различитих проблема.

Проблем коjи их jе окупио jе борба против климатских промена, те су на часовима роботичке секциjе дошли на идеjу да програмирање микробита ставе у функциjу спашавања животне средине. Приjавили су се на такмичење „Школски климатски изазов“, коjе jе организовао КidHub из Београда, под покровитељством глобалне образовне мреже Designathon Works из Холандиjе, а у партнерству WWF Adria – Србиjа, светском организациjом из проjекта „Да нам клима штима’’, коjи подржава Влада Шведске. И успех ниjе изостао. Њихов Тим „Еко Петошколци“ jедан jе од пет финалиста овогодишњег онлаjн такмичења, а како су сви финалисти победници, тако су се и „Еко Петошколци’’ прославили као наjбољи. Њихова Канта Микрочитач jе гениjална идеjа како да се на занимљив и креативан начин реши отпад и очува животна средина. Међутим, „петошколци’’ се нису ту зауставили, већ су своjу идеjу представили и на овогодишњем Climathon Belgrade 2020, наjмасовниjоj климатскоj акциjи коjа се организуjе у преко 145 градова и 55 земаља на свим континентима. Кроз дводневну обуку оформили су тим „МикроКлимци“ у сарадњи са Jованом Стоjичић,  ученицом 5. разреда ОШ „Бановић Стахиња“ из Београда. Решавали су проблем излетничког отпада и (не)еколошких образаца понашања, применом ИТ технологиjа, психологиjе мотивациjе и УX дизаjна. Учесници су развиjали и колективну иновативност и креативност, кроз форум Ремакинг Тесла. Вила Станковић, Матеjа Ристић и Лука Ордић окупљени у Тим „МикроКлимци“, били су веома запажени и добили су специjалну награду организационог тима и могућност да представе своjу идеjу на Climathon Awards „The Most Transformative Idea of 2020”. Врањски основци су били наjмлађи учесници икада на овом такмичењу, а тренирали су их више од двадесет домаћих и страних стручњака. Climathon jе овим активистима у борби за заштиту животне средине, омогућио да њихове идеjе заживе, кроз стручну, технолошку и финансиjску подршку, медиjску видљивост, те рад са менторима, на путу до решења коjе ће Секретариjат за заштиту животне средине моћи да примени.

Прототип Канта микточитач намењен jе наjмлађима. Осмишљена jе тако што jе микробит причвршћен за канту и броjи отварање канте. Што се више пута канта отвори, то jе мање отпада у природи. Ово ниjе скупо решење, а потребно jе основно знање о програмирању коjе се стиче у школи, као и жеља за очувањем животне средине. Вила, Метеjа и Лука имаjу идеjу да аплицираjу код Министарстава и да заговараjу да се изазови климатских промена изучаваjу у школском курикулуму, jер сматраjу да ћемо jедино тако спасити нашу планету Земљу.