• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Знаменити Врањанци

Димитриjе Jовчић

(1889-1973)

Основну школу и шест разреда гимназиjе  jе завршио у Врању. Матурирао jе у Нишу. Дипломирао jе на Медицинском факултету у Паризу (1918.). Радио jе на Медицинском факултету у Београду: као доцент (од 1933.), ванредни професор (од 1947.) и редовни професор (од 1953.). Дописни члан Српске академиjе наука од 1959, а редовни од 1965. године. Био jе управник Прве дечjе хируршке клинике (од 1947.).

Димитриjе Jовчић се наjвише бавио дечjом хирургиjом. Из те области обjавио jе више радова на српском и француском jезику у водећим часописима. Учествовао jе и на међународним конгресима и подносио запажена саопштења.

Позната му jе књига „Развоj и значаj дечjе хирургиjе у педиjатриjи“ (1963).