• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

16. август 2011.

"Ново занимање-нова шанса:брже и лакше до посла“

На основу Уговора између Града Врања и Програма за одржање мира и инклузивни локални развоj (ПБИЛД) за имплементациjу проjекта „Ново занимање-нова шанса:брже и лакше до посла“, за преквалификациjу и доквалификациjу особа погођених миграциjама на подручjу града Врања, расписан jе Jавни позив за приjављивање корисника проjекта преквалификациjе и доквалификациjе. Предмет jавног позива су возачи Б и Ц категориjе, козметичари, мушки и женски фризери. На jавни позив могу се приjавити сва лица погођена миграциjама старости од 16 до 45 година коjа имаjу боравиште на териториjи града Врања. Рок за подношење апликационих формулара jе 8 дана од дана обjављивања Jавног позива.