• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

5. август 2011.

"Изградња моста на Луковскоj реци у селу Тибужде“

Град Врање приjавио jе проjекат „Изградња моста на Луковскоj реци у селу Тибужде“, у поновљеном, другом позиву ПРОГРЕС Програма за финансирање општинских инфраструктурних проjеката. Укупна вредност проjекта jе 80.000 еура, од чега jе учешће Града Врања око 10%. Реч jе о веома важном проjекту, стратешки препознатом у претходноj и садашњоj Стратегиjи одрживог развоjа Града Врања.