• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

7. септембар 2023.

Завршена 37. седница Скупштине града

Седница Скупштине града 37. по реду почела је потврђивањем мандата одборницима Слађани Томић са изборне листе ,,Александар Вучић-за нашу децу“ и Владимиру Симоновићу са листе Групе грађана ,,Српска десница Врање-од народа за народ“. Након тога, одборници су разматрали и усвојили Одлуку о измени и допуни одлуке о организацији Градске управе града Врања, коју је образложио начелник Градске управе Душан Аритоновић. ,,Овом изменом одлуке у оквиру Градске управе као засебна организациона јединица формира се Служба за пољопривреду, шумарство, водопривреду и рурални развој. Ова служба између осталог обављаће послове који се односе на припрему и реализацију различитих мера подршке руралном развоју, кроз стратешко и годишње планирање, програме субвенција, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Такође, информише и пружа саветодавну помоћ пољопривредним произвођачима приликом аплицирања за подстицајна средства за развој пољопривреде, подстиче и помаже развој различитих облика удруживања пољопривредних произвођача, припрема Програм за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Због значаја ових послова за локалну самоуправу, сматрам да постоји потреба да ова служба надаље постоји као засебна основна организациона јединица Градске управе“, рекао је Аритоновић. У наставку седнице усвојене су Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације Александровачког језера и Одлука о измени и допуни одлуке о социјалној заштити. Такође, усвојене су Одлуке о оснивању спортског привредног друштва ,,Спортско друштво Врање 1093 доо Врање“ и прихватању оснивачких права над привредним друштвом, као и Извештаји о раду са финансијским извештајима за 2022. годину јавних установа Туристичка организација Врање и  Народни универзитет, као  и Здравствене установе ,,Апотека Врање“. Градски парламент дао је зелено светло на Текст трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених реализацији програма ,,Интегрисано управљање чврстим отпадом, фаза 1“, који је образложио градоначелник Врања др Слободан Миленковић. ,, Укупна вредност овог програма је 22.000.000,00 евра за све општине Пчињског округа. За град Врање опредељено је 12.500.000,00  евра, од тога 9.494.000,00 евра, односно 70% су бесповратна средства, а  износ од 3.006.000,00 евра се усмерава у виду зајма, који се отплаћује у складу са условима наведеним у уговору. Уговор се потписује између Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ЈКП ,,Комрад“ и Града Врања. Овим програмом унапређује се систем сакупљања, сепарације, третмана и одлагања комуналног отпада на територији града Врања који ће спроводити ЈКП ,,Комрад“, рекао је градоначелник. Такође, на седници су усвојени Предлог допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Врања за 2023. годину, као и Решење о именовању Комисије за спровођење поступка отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Прихваћена су и  Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског неизграђеног земљишта у јавној својини Града са појединих катастарских парцела, ради исправке граница суседних катастарских парцела. Одборници су усвојили и Решење о престанку мандата директора ЈУ ,,Културно-образовни центар“ Јасмине Вељковић, као и Решење о именовању Изабеле Савић дипломиране економисткиње за вршиоца дужности директора поменуте установе. На седници Скупштине разматрана су и усвојена Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ ,,Културно-образовни центар“, председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије града Врања у сталном саставу, као и Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у појединим основним и средњим школама на територији града Врања.