• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

4. септембар 2023.

У четвртак 37. седница Скупштине града

У четвртак, 7. септембра, са почетком у 11.00 сати, биће одржана 37. седница Скупштине града. Након потврђивања мандата одборника, одборници ће, између осталог, разматрати Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организацији Градске управе, Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације Александровачког језера, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о социјалној заштити, Извештај  о раду са Финансијским  извештајем Јавне установе  Народни  универзитет Врање за 2022. годину, Извештај  о раду са Финансијским извештајем Здравствене установе Апотека Врање за 2022.годину, Предлог допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Врања за 2023.годину, као и Предлог Решења о престанку мандата директора Јавне установе Културно-образовни центар Врање и Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Културно-образовни центар Врање.