• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. март 2023.

Почетак реализације пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“ у области родне равноправности

У Врању је данас одржан први радни састанак у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“, Сталне конференције градова и општина, који се реализује и у Врању. Наташа Окиљ, саветница за родну равноправност и антидискриминацију СКГО рекла је овом приликом да се Град Врање пријавио и  Сталне конференције општина и градова добио пакет подршке. ,,Пакет подршке за унапређење родне равноправности и увођење родно-одговорног буџетирања има за циљ да пружи подршку локалним самоуправама да своје поступање ускладе са законодавним и стратешким оквиром који се односи на равноправност полова и подједнако учешће мушкараца и жена у процесима одлучивања. Бројним законима као што су Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о родној равноправности и други установљавају се обавезе које се односе на развој активне политике једнаких могућности у свим областима друштвеног живота. Овај пакет подршке припремљен је тако да јединицама локалне самоуправе пружи подршку у испуњавању законских обавеза,'' истакла је Наташа Окиљ. А најважније  активности у оквиру реализације овог пројекта су: израда Локалног акционог плана за родну равноправност, подршка за израду Плана управљања ризицима, као и обука и одржавање индивидуалних консултација са задуженим актерима, односно пружање подршке радној групи сачињеној од директних и индиректних буџетских корисника у процесу израде родно одговорног буџета. Данашњем састанку присуствовали су представници различитих институција, такозвани индиректни и директни буџетски корисници, као и представници локане самоуправе Врање, односно Скупштине града и НВО сектора.