• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

30. март 2023.

Обавештење носиоцима породичних пољопривредних газдинстава

Сви пољопривредни произвођачи могу да обнове (активирају) и ажурирају статус пољопривредних газдинстава у електронском регистру пољопривредних газдинстава у Градској управи, Одељењу за привреду и економски развој, у канцеларији број 37. Пријаве се могу вршити сваког радног дана у времену од 08 до 14 часова.

Пољопривредни произвођачи су у обавези да се прво јаве у Управу за трезор или ПССС у Врању, како би добили свој eID (идентификациони лични број) са шифром, да инсталирају у свом телефону апликацију ConsentID, да пријаве свој e-mail (отвара се нови e-mail који се користи само за газдинство) и да прибаве из Трезора Структуру биљне производње.

По Закону о ветеринарству, сва газдинства на којима се налазе животиње (привремено или трајно), морају бити регистована у Централној бази података Управе за ветерину, како би унос података приликом активирања газдинства био валидан.

Крајњи рок за пријаву у систем еРПГ не постоји, тако да се пријава и обнова статуса газдинства може чинити све до тренутка подношења захтева за жељену субвенцију.

Све неопходне информације могу се наћи на интернет страници https://eagrar.gov.rs/