• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

17. септембар 2020.

Наjбоље из Врања, Миомир Деjановић: „Jа вредно сеjем и богато жањем''

Миомир МиДеj Деjановић већ четврт века бави се позивом учитеља. У врањскоj ОШ "Светозар Марковић" дружи се са ученицима и како каже, много jе научио о деци и од деце, али се пре свега труди да ђацима пренесе сво знање коjе основношколско образовање треба да им пружи. Наглашава да се труди да буде учитељ каквог би и сам волео да има да jе ђак – а то jе учитељ коjи jе спреман да се уздигне до нивоа детета и да са децом живи у истом свету.

„Посао учитеља обjедињуjе већину моjих интересовања, допушта ми да се размахнем. Волим да пишем, да цртам едукативне стрипове и илустрациjе, да израђуjем кратке образовне филмове, али и да та своjа интересовања преносим на младе. Срећом, оно што jе занимљиво мени, занимљиво jе и ученицима. Лепо jе радити и разговарати са децом, jер покрећу теме коjе су много занимљивиjе и ведриjе од тема коjима се баве одрасли,’’ прича учитељ Деjановић.

Наглашава да су наставни планови и програми зацртани, али начин на коjи се приступа њиховом остварењу ниjе, тако да сам бира начин. „Наjвише волим да важне поруке деци преносим кроз стрип и кроз игру, jер им jе то блиско и значаjно повећава њихово учешће у наставном процесу. Ученици памте часове у коjима учествуjу, уживаjу у њима,’’ наглашава МиДеj. 

Љубав према стрипу пренео jе и на своjе ученике, а стрип применио и у настави. „Познато jе да деца имаjу jаку потребу да цртаjу и била би велика штета да се та дечjа жеља да се изражаваjу кроз цртеже не искористи у савременоj школи. Стрип у настави личи на игру, на забаву, а у ствари на ефектан и ефикасан начин омогућава да се кроз споj текста и цртежа понуђени наставни садржаjи брже уче и дуже памте. Са ученицима стрипове израђуjемо на часовима српског jезика, ликовне културе, на часовима слободних активности, у оквиру стрип-радионица, и то на различите теме. Стрип децу оплемењуjе на забаван начин, jер се кроз стрип ненаметљиво преносе драгоцене животне поруке‘’, износи своjе богато искуство у настави учитељ Деjановић. 

Када jе од стране београдског Удружења „Живоjин Мишић“ проглашен за jедног од наjбољих едукатора Србиjе 2017, новчани део награде jе искористио да у 2018. години штампа збирку дечjих и своjих едукативних стрипова под насловом „Да ти нацртам!“. Тако  се са своjим ученицима нашао у истоj књизи.  „Збирка „Да ти нацртам!“ jе настала у настави, али jе и намењена настави, па веруjем да ће послужити као корисна литература, као наставно средство у раду са будућим генерациjама ученика. У жељи да књига едукативних стрипова допре до што већег броjа читалаца, jа сам примерке поклонио ученицима, колегама у Врању и по Србиjи, градскоj библиотеци, библиотекама школа, вртића… Не желим да богатим себе, већ читаоце! Нормално, ни стрип ниjе свемогућ, али су ефекти његове примене у настави несумњиво велики. Може се користити у скоро свим предметима, а њиме се остваруjу броjни и разноврсни утицаjи на децу, ‘’каже оваj посвећени учитељ.

Миомир Деjановић добитник jе броjних награда и признања за учитељски рад.

Престижно признање - титула Наjбољи наставник на просторима бивше Jугославиjе додељена му jе на првоj међународноj конференциjи Асоциjациjе ANN EXYU коjа jе 2019. године одржана у Скопљу, под називом "Свет образовања брише границе". Како пише на самом Признању, награђен jе "за ентузиjазам, креативност,  моћ инспирациjе, за моћ мотивациjе, успех, за резилиjентност и инвентивност". У Београду 2017. проглашен jе за jедног од Наjбољих едукатора Србиjе. У Параћину jе добио признање и пехар за унапређење наставе и развоj ученичких и наставничких компетенциjа, у оквиру проjекта "Знање без граница". На међународноj смотри дечjег и наставничког стваралаштва "Креативна чаролиjа 2016", коjа jе прописана календаром такмичења Министарства просвете Републике Србиjе, са ученицима jе освоjио прво место за наjбољи дечjи кратки филм, а то jе наjвећи успех у историjи врањске ОШ „Светозар Марковић”. 

Аутор jе акредитованог програма "Игра као мотивациjа и метода учења" и инструктор  активног учења. Деjановић jе и добитник награде за модеран приступ поезиjи за децу, на Сусретима просветних радника - књижевних стваралаца. Његови стихови за децу су обjављени у Антологиjама песама за младе “Заувек ђаци”, “Моj отац храни птице”, “У царевини слова, снова и стихова”… Иначе, досад jе обjавио три ауторске збирке поезиjе – “Слепа раскршћа”, “Дохватићу звезду” (за децу) и “Ватролов”.

Признања за развоj и популаризациjу балканског стрипа добио jе четири године за редом: 2017, 2018, 2019. и 2020. „Креирао сам филмострип под називом „Придеви и врсте придева“ у траjању од два минута и он се пласирао у финале међународног фестивала креативног филма КРЕФ 2019. Сматрам га драгоценим образовним ресурсом коjи омогућава да ученици у настави на ненаметљив, забаван начин усвоjе иначе сувопарне граматичке садржаjе. Нишки креативни студио и редакциjа интернет часописа „Табла“ су уочили моjа континуирана постигнућа у раду са ученицима, одали ми захвалност и доделили признање за подстицање дечjег стваралаштва’’, прича Деjановић.

Радна биографиjа Миомира Деjановића налази се у Лексикону стваралаца у образовању коjи обележаваjу српску просвету.

„Сазнање да су резултати коjе сам досад постигао у раду са децом и за децу записани и овековечени у овом Лексикону ме испуњава и испуњаваће ме до краjа не само радног, већ и до краjа животног века. Лепо jе кад човек види да цене његов рад. Радим посао коjи волим, а награде дођу као нешто сасвим природно. Jа вредно сеjем и богато жањем, па ми jе заиста тешко да наброjим баш сва постигнућа, '' додаjе Деjановић. Његови ђаци су освоjили броjна прва места на републичким и међународним надметањима, што сматра и своjим успехом и признањем за успешан менторски рад.

Криза изазвана короном утицала jе и на образовање, а  учитељ Деjановић се и ту издвоjио по много чему у односу на колеге, те jе за иновативности током овог периода  такође недавно награђен.                       

„Добио сам три признања од Балканске наставничке мреже (EduBalkan), коjа jе оформљена током пандемиjе с циљем да од наставника ентузиjаста прикупља дигиталне наставне материjале погодне за коришћење током наставе на даљину. То су: Признање за алтруизам, Признање за хероjско дело и Признање за ентузиjазам. Своjе едукативне стрипове и стрипове своjих ученика, као и ауторске образовне филмове корисне за наставу на даљину, слао сам Балканскоj наставничкоj мрежи и ставио их на располагање свим колегама из Србиjе и региона у време ванредног стања. Тако су они слободно могли да их користе при васпитно-образовном раду у ванредним околностима. Своjе дигиталне наставне материjале сам слао и делио из ентузиjазма, љубави према учитељском позиву коjим се бавим и због осећања солидарности са колегама из региона са коjима сам се изненада нашао у истоj непланираноj ситуациjи. Драго ми jе што су се учитељи из региона jављали и захваљивали ми на материjалима коjе сам са њима поделио. Поносан сам и што су људи из наставничке мреже "EduBalkan" уочили моjе активности током пандемиjе и што су ми дали признања коjа ће ми бити драга успомена и подсетник на то да сам неким колегама олакшао посао и помогао им у тешким временима’’, истиче МиДеj.

Такође, током пандемиjе и извођења наставе на даљину  израдио jе троминутни филм "Стрип-прича у сликама", послао га на конкурс и Савез учитеља Републике Србиjе jе таj његов рад уврстио у своjу базу наjбољих дигиталних садржаjа креираних помоћу дигиталних алата. 

„Тачно jе да никада не мируjем. Jа сам као на некоj осматрачници са коjе посматрам и ослушкуjем живот, коjи ме стално инспирише. Оно што доживљавам, у мени се таложи и прерађуjе као у некоj радионици, а затим проговарам кроз поезиjу, кроз стрип, илустрациjу или кратки филм. Пошто међу уметностима не постоjи оштра граница, уметниково поље интересовања никад ниjе скучено, увек jе пространо'', сматра Деjановић. 

На питање коjи су планови за убудуће, учитељ Деjановић наглашава да jе стваралаштво наjвиши домет знања и да ће зато своjе ученике и убудуће непрестано подстицати да и они ствараjу, како би доживели лепоту стварања. Наравно, мотивисаће их и личним примером. „Без креативних и свестраних учитеља, нема свестраних и креативних ученика. За сваког ученика jе веома битан ментор коjи га бодри и jача му вољу да истраjе. У почетку ученицима пружам значаjниjу помоћ у раду - водим их и „држим за руку“, али се временом они осамостале и тада их пуштам да „проходаjу сами“. Школе су пуне надарених ученика, само jе потребно открити их и стрпљиво радити на неговању и брушењу њихових талената. Деци поручуjем да раде упорно и с љубављу, jер само из љубави настаjу узвишена дела. По мени, уметност jе све оно што човек створи из љубави, а не из користољубља. Паре ионако временом губе вредност, а људска дела траjу’’, завршава своjу причу Миомир МиДеj Деjановић.