• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

11. август 2011.

Jавни позив за приjављивање кандидата за пописиваче

Републички завод за статистику, на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Србиjи („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11), обjављуjе

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИJАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

 

Позиваjу се грађани коjи желе да учествуjу у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у своjству пописивача да се у периоду од 15. до 19. августа приjаве у општини/граду у коjем стануjу.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да се лично приjаве у просториjама пописне комисиjе на таj начин што попуњаваjу Приjаву за учешће у попису (образац П-4б).

 

Општи услови:

– држављанство Републике Србиjе;

– наjмање 18 година старости;

– стечено наjмање средње образовање;

– читак рукопис;

– добро познавање терена, односно становање на териториjи насеља за коjе се приjављуjе.

 

Детаљне информациjе о начину избора кандидата и о обавезама у Попису могу се видети на веб-саjту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs или на адреси:

 www.popis2011.stat.rs.