• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

20. новембар 2023.

ГИС- Гасификација - Планирани коридор и објекти у функцији гасовода

На подручју града Врања и општине Врањска Бања нема пратећих гасоводних објеката и гасоводне инфраструктуре. Новонастала ситуација у енергетском сектору условила је потребу за повезивањем гасоводних система Републике Србије и Републике Северне Македоније, која ће се реализовати изградњом магистралног гасовода и обезбедити снабдевање природним гасом Јабланичког и Пчињског округа.

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податке Планираног коридора гасовода и објеката у његовој функцији. Материјал за рани јавни увид и граница обухвата Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане-Лесковац-Врање-граница са Републиком Северном Македонијом, преузети су са званичног сајта Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2644