• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

25. maj 2023.

Radionica za mlade ,,Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja“

U sali Načelstva sutra će biti održana vršnjačka edukativna radionica za mlade ,,Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja“. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Populacioni fond UN u Srbiji nastavljaju kampanju „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“ po gradovima u Srbiji. Cilj kampanje je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju počinjenom posredstvom tehnologije i njegovim posledicama. Kampanja, koja je Srbiji započeta u novembru 2022. godine, od ove godine baviće se aktivnim uključivanjem mladih u 6 jedinica lokalne samouprave u prepoznavanju ovih fenomena i širenju znanja o načinima prevencije i zaštite. Na ovaj način mladi će se upoznati sa različitim oblicima nasilja, ali i temom diskriminacije. Radionice  drže članovi i članice Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, koji će na najbolji način uspeti da navedene teme približe vršnjacima, naročito jer doba u kojem živimo gde tehnologija i internet, iako imaju brojne prednosti, donose i mogućnosti zloupotreba, a predstavljaju i pogodno tlo za diskriminativna ponašanja i nasilje, kako u onlajn tako i u oflajn sferi.

Radionica počinje u 13 sati.