• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

19. septembar 2023.

Dodeljene subvencije za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja

U sali Skupštine grada uručeni su Ugovori o dodeli subvencija za zapošljavanje  nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih i Odluke o dodeli subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica. U okviru prve mere dodeljeno je 15 ugovora poslodavcima i upošljeno 17 lica, od toga 3 radnika sa invaliditetom, dok je drugom merom podržano 27 lica za pokretanje poslovnih aktivnosti. Tom prilikom, Milan Ilić pomoćnik gradonačelnika istakao je da su mere aktivne politike, koje sprovodi Grad primeri dobre prakse za podsticaj zapošljavanja i samozapošljavanja. ,,Posebno je važna mera podrške samozapošljavanju, jer se na taj način podstiče preduzetništvo, dobre poslovne ideje i unapređuje lokalno poslovno okruženje. Grad Vranje u kontinuitetu sprovodi sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ili samostalno različite mere aktivne politike zapošljavanja. U programskom periodu od 2022. do 2023. godine u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, merama poput stručne prakse, programa javnih radova, subvencijama za samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, obuhvaćeno je 130 lica. Imajući u vidu i ostale mere aktivne politike zapošljavanja u periodu od 2022. do 2023. otvoreno je oko 200 novih radnih mesta. I u narednom periodu nastavićemo sa sprovođenjem aktivnih mera zapošljavanja, jer se to pokazalo kao veoma dobra praksa“, istakao je Ilić. Prisutnima se obratio i Goran Živković, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. ,,Za obe mere vladalo je veliko interesovanje. Za ove namene, Grad je izdvojio 51,2% sredstava, a NSZ 48,8% što je ukupno 11.700.000,00 dinara“, rekao je Živković. Dodeli ugovora prisustvovao je i član Gradskog veća Nebojša Zupančić.