• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Prava građana

Zarade izabranih lica

Funkcija

Zarada 

Gradonačelnik  

139.972,58

Zamenik Gradonačelnika

131.038,16

Predsednik Skupštine

134.016,30

Zam.predsednika Skupštine

40.204,89 (naknada)

Član Gradskog Veća

102.745,83

Zaštitnik građana

102.745,83

Sekretar Skupštine

115.396,93

Pomoćnik Gradonačelnika

107.481,61

Načelnik Gradske Uprave

123.312,23

Zam.nač .Gradske uprave

106.520,24

Gradski pravobranilac

122.895,64

Zamenik pravobranioca

101.521,09

Interni revizor

107.481,61