• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javna preduzeća

Uprava Banje

Pretežna delatnost JP ,,Uprava Banje", su usluge uređenja i održavanja okoline. Ova delatnost obuhvata održavanja javne higijene, objekata i zelenila u letnjem i zimskom periodu, precizno definisanim godišnjim Operativnim planom. Pored navedenog preduzeću je povereno korišćenje i upravljanje višenamenskom balon salom sa zatvorenim bazenom i kafićem.

 

Struktura
Poslovodni organ

  • služba tehničke pripreme,
  • služba održavanja,
  • služba finansija,
  • služba opštih poslova

 

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 121, 17542 Vranjska Banja
Telefon/fax: 017/7455-600, 7455-112
E-mail: jpvranjskabanja1@gmail.com