• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Ljudski resursi

Ljudski resursi

Prema preliminarnim podacima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022., objavljenim u Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Html/G20221350.html na teritoriji grada Vranja je ukupno 74.876 lica (67.250 stanovnika u Vranju i 7.626 lica u Vranjskoj Banji). Ukupan broj popisanih domaćinstava je 25.710 (22.972 u Vranju i 2.738 u Vranjskoj Banji) na teritoriji grada Vranja je ukupno 74.876 lica (67.250 stanovnika u Vranju i 7.626 lica u Vranjskoj Banji). Ukupan broj popisanih domaćinstava je 25.710 (22.972 u Vranju i 2.738 u Vranjskoj Banji).

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Vranje, na teritoriji grada Vranja u novembru 2022.godine bilo je 5.822 lica (3.240 je žena). Od ovog broja, 1.603 lica (od čega je 951 žena) je sa IV stepenom stručne spreme (oko 27% ukupnog broja nezaposlenih).

Na teritoriji grada Vranja postoji preko 50 obrazovnih profila u srednjem obrazovanju.

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – odsek Vranje, daje mogućnost studiranja na različitih studijskim programima – proizvodna ekonomija, zaštita životne sredine, prehrambena tehnologija, inženjerstvo nameštaja i enterijera, saobraćaj i transport, mašinsko inženjerstvo, preduzetnički menadžment, strukovna medicinska sestra.   

https://www.odsekvranje.akademijanis.edu.rs/ 

 

U Vranju se nalazi i Pedagoški fakultet https://www.pfvr.ni.ac.rs/ kao i izdvojena odeljenja fakulteta sa centrima u većim gradovima.

Program dualnog obrazovanja je jedan od prepoznatih i implementiranih mehanizama za usklađivanje potreba poslodavaca sa srednjim i visokim obrazovanjem na teritoriji grada Vranja. Na ovaj način, učenici i studenti uče kroz teorijske i praktične oblike nastave – kod izabranih poslodavaca, što je još jedna od manifestacija principa „učenje kroz rad“.

Izgradnja Trening centra za obuku je projekat koji je u toku i predstavlja inovativni, održivi mehanizam razvoja radne snage u skladu sa potrebama investitora, kroz saradnju sa vaspitno-obrazovnim intitucijama. Opredeljena lokacija na teritoriji Slobodne zone dodatno afirmiše Slobodnu zonu i promoviše sve prednosti poslovanja u režimu zone.

Vlada Republike Srbije je donela Odluku o osnivanju Obrazovno-naučnog centra „Đoška – Rista Stajić“ u Vranju. U ovom centru će se posebno izučavati prirodne nauke, poput fizike, hemije, matematike i astronomije, ali se istovremeno, njegovom izgradnjom, dobija moderan, održiv, institucionalno-tehnički okvir za dalje povezivanje obrazovanja sa privredom.

Zainteresovanim investitorima na teritoriji grada Vranja su dostupni i brojni redovni  programi obuka, kvalifikacija i prekvalifikacija u saradnji sa nadležnim institucijama, uz mogućnost sufinansiranja obuka kroz mere aktivne politike zapošljavanja koje realizuje grad Vranje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ili samostalno.


Ljudski resursi