• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Glavni urbanista

Jelena Marković

Jelena Marković, diplomirani inženjer arhitekture, Gradski urbanista

Jelena Marković rođena  je 10. juna 1969. godine u Vukovaru, gde je završila osnovnu i srednju školu, matematičko informativni smer.  Upisala je Građevinsko - arhitektonski fakultet u Sarajevu, ali zbog rata prelazi na Građevinsko –arhitektonski fakultet u Prištini, gde 1996. diplomira i stiče zvanje  diplomirani inženjer arhitekture. Radnu karijeru počela je u Skupštini opštine Bujanovac u Odeljenju za urbanizam, u periodu od 1997. do 1998.god. Od 1998. do 2003.god. radi u JP "Direkcija za građevinsko zemljište, urbanizam, puteve i stambene poslove" Bujanovac,  kao stručni saradnik za urbanističke poslove. U periodu od 01.09.2002. do 01.04. 2003. god. radila je kao nadzornik na izgradnji u oblasti Vranja, Bujanovca i Preševa za Englesku humanitarnu organizaciju “Tearfund” kancelarija u Vranju.U toku 2004. god. kao stručni konsultant za urbanističke poslove sarađivala je sa CHF international in Serbia, kancelarija u Vranju.  Od  2005. do 2011. god radila je  u Ateljeu  za projektovanje  „GEA“ PR Vranje na poslovima odgovornog urbaniste i odgovornog projektanta. U periodu od 2011. do 2017. vodila je Agencija za ekologiju i projektovanje „Urban place“ PR Vranje. Od 2017. radi u Gradskoj upravi grada Vranja kao Glavni urbanista.  Udata je, majka dvoje dece.

 

Licence: 

- Odgovornog urbaniste izdata, od strane Inženjerske komore Srbije;

- Odgovornog projektanta, izdata od strane Inženjerske komore Srbije.

 

mail: glavniurbanistavr @gmail.com

017/402-328


Glavni urbanista