• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Darko Filipović

Darko Filipović, oblast turizam

Rođen je 1982 godine u Vranju. Osnovnu školu završio je u Preševu, a Srednju ekonomsku školu u Bujanovcu. Diplomirao je na Univerzitetu Union u Beogradu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. U periodu od 2004 – 2011. godine bio je na čelu  privrednog društva KD „Prestiž“. Od 2012 – 2016. godine vodio je resor za sport i omladinu u Gradskom veću grada Vranja. Od 2017. godine na mestu je direktora u privrednom društvu „Vild sistem doo“. Licencirani je posrednik u prometu nepokretnosti i poseduje sertifikate iz oblasti IPA projekata EU fondova. Od 2020. godine, član je Saveta za urbanizam i komunalno – stambene delatnosti i Komisije za mandatno imunitetska i administrativna pitanja i izbor i imenovanje Skupštine grada Vranja. Otac je dvojice sinova.

 

E-mail: darko.filipovic@vranje.org.rs

Telefon: 017/402-382

 


Gradsko veće