• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Локацијски услови

Број предмета: ROP-VRE-27206-LOC-1/2023

Датум објављивања: 3. октобар 2023.

Статус: издаје се

Број предмета: ROP-VRE-10681-LOCH-6/2023

Датум објављивања: 21. септембар 2023.

Статус: издаје се