• Grad Vranje
 • ГРАД ВРАЊЕ

  Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Скупштина града

Комисиjе Скупштине града

 Комисија за прописе и управу:

 1. Градимир Јовановић, дипл. правник у пензији из Врања-председник Комисије

 2. Јелена Јовић, дипл. правник из Врања-зам.председника Комисије

 3. Јелена Пејковић, дипломирани правник из Врања

 4. Синиша Костадиновић, дипл.правник из Врања

 5. Немања Пешић, дипл.правник из Врања

 6. Ивана Тасић, дипл. правник из Врања

 7. Ивица Антић, дипл.правник из Врања

 8. Снежана Станковић, дипл.правник из Врања

 9. Стефан Стојковић, дипл.правник из Врања

 

 

Комисија за мандатно имунитетска и административна питања и избор и именовања:

1. Горан Николић, дипл. економиста из Врања-зам.председника Комисије

2. Мирослав Нешић, адвокат из Врања-председник Комисије

3. Дејан Тричковић, спец. др. вет. медицине из Врања

4.Јадранка Стојановић, дипл.правник из Врања

5.Стефан Дутина, струковни економиста из Врања

6.Срђан Декић, дипл.економиста из Врања

7.Дејан Манић, дипл. економиста из Врања

8.Боривоје Антић, дипл. економиста из Врања,

9.Дарко Филиповић, дипл. економиста из Врања

  

                       

Комисија за споменике, називе улица, и очување културно историјских и традиционалних вредности града:

 1. Дејан Тричковић, спец. др. вет. медицине из Врања-председник Комисије

 2. Бранка Јаначковић, дипл. проф. историје из Врања.

 3. Оливера Ђорђевић, проф. српског језика из Врања,

 4. Драгана Станисављевић, проф. разредне наставе из Врања

 5. Саша Стаменковић, из Врања-зам.председника Комисије

 6. Александар Манчић, економски техничар из Врања

 7. Сања Ђорђевић, инжењер прехрамбене технологије из Врања

 8. Ненад Стојиљковић, проф. историје из Врања

 9. Милош Стаменковић из Врања

 

  Комисија за представке и предлоге:

 1. Стојан Илић, адвокат из Врања

 2. Марија Петковић, дипл.економиста из Врања

 3. Ирена Јовановић, дипл.правник из Врања

 4. Катарина Манасијевић, дипл.правник из Врања

 5. Дејан Цветковић, дипл.правник из Врања

 6. Тиана Анђелковић, дипл.економиста из Врања

 7. Александар Станојковић, дипл.правник из Врања

 8. Бранко Петровић, пензионер из Врања

 9. Биљана Грујев, дипл.правник из Врања

 

 

 Комисија за сарадњу са јединицама локалне самоуправе у земљи и иностранству:

1.Ана Митић Стошић, проф српског језика и књижевности из Врања.

2.Момир Стојиљковић из Врања

3.Анита Стојановић, дипл. васпитач – мастер из Врања

4.Никола Стојановић, проф. ликовне уметности из Врања.

5.Драгана Ристић, проф разредне наставе из Врања

6.Ана Поповић, мастер васпитач из Врања

7.Маја Ђорђевић, дипл. инг. технологије из с. Суви дол-зам.председника Комисије

8.Мирољуб Стојчић, проф. народне одбране у пензији из Врања-председник Комисије

9.Омер Тахири из Врања, ул. Пржарска бр.16

 

Комисија за родну равноправност

 

1.Maja Ђорђевић, дипл.економиста из Врања,                                         

2.Јасмина Ристић, струк.мед.сестра из Врања,       

3.Далибор Бојковић, саобраћајни техничар из Врања;

4.Ненад Милојевић, привредник  из Врања;

5.Горан Живковић, дипл.економиста из Врања

6.Јелена Анђелковић, дипл.економиста из Врања,

7.Тиана Тончић Анђелковић, дипл.економиста из Врања,

8.Славица Станојевић, дипл.социјални радник из Врања

9.Омер Тахири, дипл.економиста из Врања.