Gradske vesti

Raspisan Konkurs za projekte iz oblasti kulture

26. mart 2013, Vranje
 • Gradsko veće grada Vranja, raspisalo je Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture. Konkurs se odnosi na  projekte iz sledećih  oblasti:

  1. Izvorno narodno stvaralaštvo i zaštita  kulturne baštine

  2. Muzičko stvaralaštvo i izvođačka delatnost

  3.  Književno  stvaralaštvo i izdavačka delatnost

  4. Vizuelno stvaralaštvo, film i multimedija

  5.  Pozorišno i muzičko – scensko stvaralaštvo

  Za finansiranje i sufinansiranje projekata na osnovu ovog  konkursa obezbeđeno je 4.000.000 dinara. Maksimalni iznos odobrenih sredstava po projektu ne može preći 300.000,00 dinara.
  Posebna pažnja  će biti posvećena  projektima  koji svojim kvalitetom  doprinose razvoju kulture, promovišu  multikulturalizam i interkulturalni dijalog i doprinose kulturnoj saradnji i umetničkoj  razmeni u zemlji i inostranstvu. Ostali kriterijumi, pored kvaliteta kao osnovnog kriterijuma, za vrednovanje projektnog predloga, su: inovativnost, kontinuitet i održivost, sufinansiranje, partnerstvo i uključivanje društveno osetljivih grupa (žene, deca, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine i ostali).
  Rok za podnošenje prijava je od 28.03. do 28.04.2013.godine.
  Period za realizaciju projekta je do 31. decembar 2013. godine.
  Pravo  učešća  na konkursu imaju pojedinci, udruženja građana i neformalne grupe, sa teritorije grada Vranja.