Gradske vesti

Obaveštenje o ostvarivanju prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva

15. septembar 2021, Vranje
  • Obaveštenje o ostvarivanju prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva
    1/1

    U skladu sa Zakonom o  izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, svi korisniici koji su od 01. jula 2018. godine ostvarili pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta -  imaju pravo da traže od nadležnog organa, odnosno Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave,  izmenu  pojedinačnog rešenja.

    Pravo na pripadajuće iznose, razlike naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, imaće porodilje čija je naknada zarade u periodu korišćenja porodiljskog odsustva utvrđena u bilo kom iznosu koji je manji od iznosa minimalne zarade na dan podnošenja zahteva.

    Rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta-rešenja  je šest meseci, i ističe 7. novembra 2021.godine. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Odeljenju za društvene delatnosti – Odseku za društvenu brigu o deci.

  • Dokumenti