Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

02. decembar 2020, Vranje
 • Republika Srbija

  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko – pravne poslove,
  komunalno – stambene delatnosti
  i zaštitu životne sredine
  Broj: 501 – 114/2020 – 08
  Dana 01. 12. 2020. godine
  V R A NJ E

   

  O B A V E Š T E NJ E

   

      Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta:
     1. Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada (papir i plastika), čija se realizacija planira na КP br. 10214 КO Vranje 1, Ul. Radnička bb, 17500 Vranje. Nosilac projekta je ECOCETAS DOO TRGOVIŠTE, Ul. Petnaesti septembar br. 8, Trgovište.
      Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ul. Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u periodu od 02. 12. 2020. – 14. 12. 2020. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova, kao i na zvaničnom sajtu GU Vranje www.vranje.org.rs/vesti.
     Molimo vas da, u roku od 10 dana od dana oglašavanja ovog obaveštenja, dostavite mišljenje u pisanom obliku o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu ovom nadležnom organu, Odeljenju za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ul. Кralja Milana br. 1, Vranje.
      Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).

   

   

  Zahtevi za odlucivanje o potrebi proceni uticaja na zivotnu sredinu projekta Izgradnja postrojenja za privremeno skladistenje i tretman neopasnog  otpada (papir i plastika) cija se realizacija planira na KP 10214 KO Vranje 1.

   Nosilac projekta je ECOCETAS doo Trgoviste.

   

 • Dokumenti