Gradske vesti

Zaokružen postupak licenciranja svih usluga socijalne zaštite

07. novembar 2019, Vranje
  • Zaokružen postupak licenciranja svih usluga socijalne zaštite
    1/1

    Javnoj ustanovi ,,Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje" od strane resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izdata je licenca za pružanje usluge socijalne zaštite - Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici. Sredinom septembra ove godine, ustanova je dobila i licence za pružanje usluga: Prihvatilište za odrasla i stara lica, Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom, Lični pratilac deteta i Pomoć u kući za odrasla i stara lica, tako da je praktično zaokružen  postupak licenciranja svih usluga socijalne zaštite koje pruža JU ,,Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje".