Gradske vesti

Raspisan Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima

05. novembar 2019, Vranje
 • Raspian Javni poziv za dodelu nagrada uspešnim studentima
  1/1

  Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni  poziv za dodelu  nagrada uspešnim studentima na teritoriji grada Vranja. U školskoj  2019/2020. godini biće dodeljeno 40 finansijskih nagrada studentima na prvom stepenu studija (studentima od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija) i  studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije).

  Opšti uslovi za ostvarivanje prava na finansijsku nagradu su:
  *da su redovni studenti visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
  *da su redovni studenti od 3-6. godine osnovnih akademskih ili strukovnih studija, ili studenti master studija;
  *da su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i da nisu izgubili, odnosno obnovili, ni jednu godinu studija;
  *da je  prosečna ocena tokom dosadašnjih studija najmanje 9,25;
  *da imaju prebivalište na teritoriji grada Vranja.

  Potrebna dokumentacija:
  *fotokopija lične karte ili štampani podaci sa elektronske  lične karte;
  * za studente osnovnih ili akademskih studija uverenje sa fakulteta, kojim dokazuje redovan upis svakog zimskog semestra bez prekida,
  *za studente osnovnih ili akademskih studija uverenje sa fakulteta, kojim dokazuje  prosečnu ocenu tokom studiranja i prosečnu ocenu na svakoj od godina;
  *za studente master studija uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija,
  *za studente master studija uverenje o postignutom uspehu u prethodnim godinama studija, sa konačnom prosečnom ocenom tokom osnovnih i master studija,
  *za studente master studija izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Vranju, ili potvrdu nadležnih organa iz mesta prebivališta, ukoliko lice nije imalo prihoda (potvrda iz PIO fonda, ukoliko nema uplata iz radnog odnosa).

  Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana, od dana objavljivanja konkursa na zvaničnom sajtu grada Vranja, zaključno sa  20.11.2019.godine.