Gradske vesti

Brend strategija za veću prepoznatljivost i razvoj grada

12. mart 2019, Vranje
  • Brend strategija za veću prepoznatljivost i razvoj grada
    1/1

    Na sastanku Saveta za upravljanje Brend strategijom Grada Vranja, kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika Nenad Antić, usvojen je Plan aktivnosti, čija realizacija označava etapnu primenu Brend strategije. Ovaj strateški dokument usvojen na sednici Skupštine,  kao prvi i jedini u Srbiji, predviđa održivi razvoj grada kroz jačanje turizma i privrede. Članovi Saveta dali su saglasnost za set konkretnih aktivnosti kojima će se dodatno ojačati vizuelni identitet grada, njegova turistička ponuda, kulturno i nematerijalno nasleđe uz jačanje institucionalnih kapaciteta. Spajanjem starog i novog, usvojeni plan predviđa razvoj tokom četvorogodišnjeg perioda.