Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

15. januar 2019, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine GU Vranje je na zahtev preduzeća Kodar Energomontaža d. o. o., Autoput za Zagreb 22, 11080 Beograd, po ovlašćenju nosioca projekta, „VIP mobile“ d. o. o. Beograd, Milutina Milankovića 1 ž, 11070 Novi Beograd, broj 501 – 179/2018 – 08, od 23. 11. 2018. godine, sproveo postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnja radio – bazne stanice na lokaciji „NI4158_03VR_VRANJE_05“ GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija, čija se realizacija planira na KP 8127/2 KO Vranje 1, grad Vranje, u ulici Braće Stošić.

   

  U sprovedenom postupku doneto je rešenje kojim je odbijen zahtev nosioca projekta jer je ocenjeno da postavljanje bazne stanice nije prihvatljivo na predmetnoj lokaciji.

   

  Doneto rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i raspoloživih podataka o predmetnoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima navedenog projekta na životnu sredinu, pri čemu su uzeti u obzir kriterijumi propisani Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/2008), Stručna ocena opterećenja životne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije, specifičnost lokacije i na osnovu dostavljenog mišljenja zainteresovane javnosti i peticije građana.

   

            Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti javni uvid i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine RS, a podnosi se preko ovog organa.

   

            Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. i člana 29. stav 2. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).