Info vesti

Odeljenja - Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije u naselju Suvi Dol u Vranju

03. januar 2019, Vranje
 • GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine
  i Komisija za planove Skupštine grada Vranja
  Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14,145/14 i 83/18) i člana 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 64/15),
  oglašava

  J A V N I U V I D
  U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE U NASELJU SUVI DOL U VRANJU

  JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE U NASELJU SUVI DOL U VRANJU ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 30 DANA, U PERIODU OD 03.01.2019. GODINE DO 01.02.2019.GODINE.

  Nacrt Plana detaljne regulacije u naselju Suvi Dol u Vranju obuhvata površinu od 4,26 ha u delu KO Suvi Dol i KO Vranje 2.
  Nacrt plana biće izložen u prostorijama Odeljenja za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat i u prostorijama JP ''Zavod za urbanizam'' Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, II sprat, svakog radnog dana od 10,00 do 14,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnim internet stranicama Gradske uprave grada Vranja i JP „Zavod za urbanizam“ Vranje.
  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Komisiji za planove u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 01.02.2019. godine.
  Javna sednica Komisije za planove održaće se u Maloj sali Gradske uprave Vranje, 06.02.2019.godine (sreda), sa početkom u 13,30 časova.
  Radu Komisije mogu, u određenom vremenu, da prisustvuju sva fizička lica i predstavnici pravnih lica, koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.