Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

03. januar 2019, Vranje
 •  

   

   

  Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta:

   

                     1. Radio-bazne stanice na lokaciji „NI4155_05 VR_Vranje/Raška”, GSM900/DCS1800/UMTS2100/LTE1800/LTE800 mreže javnih mobilnih telekomunikacija, čija se rekonstrukcija planira na postojećem antenskom stubu, na KP br. 1119 KO Vranje 1. Podnosilac zahteva je „Kodar energomontaža“ d.o.o., Autoput za Zagreb br. 22, 11080 Beograd, po ovlašćenju nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd.

   

                     Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ul. Ive Lole Ribara br. 1, kancelarija br. 15, u periodu od 03. 01. 2019. – 14. 01. 2019. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

   

                     Molimo vas da, u roku od 10 dana od dana oglašavanja ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu ovom nadležnom organu.

   

                     Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).