Gradske vesti

U toku obuka migranata za različita zanimanja

08. novembar 2018, Vranje
  • U toku obuka migranata za različita zanimanjaU toku obuka migranata za različita zanimanja
    1/2

    JU Narodni univerzitet u  saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) i nevladinom organizacijom Caritas Luxemburg,  od  1. novembra 2018. organizovala je obuku  za 8 migranata iz Prihvatnog centra u Vranju za zanimanje – negovatelj  i obuku za rad na računaru. Takođe, u Prihvatnom centru u Bujanovcu  7. novembra počela je obuka migrantkinja za krojenje i šivenje i ručnu izradu nakita, takođe u saradnji sa IOM –om. Cilj projektne aktivnosti i obuke je pružanje pomoći izbeglicama, migrantima i ranjivoj lokalnoj populaciji u pogledu sticanja neformalnog obrazovanja i dobijanja akreditovanog sertifikata, čime bi se poboljšao njihov položaj i pružila  mogućnost pronalaženja posla. Od ponedeljka 12. novembra, planirana je i obuka za 8 migranata iz Vranja za zanimanje frizer, u saradnji sa Karitasom. Prema postignutom dogovoru između JU Narodni univerzitet Vranje i navedenim organizacijama, svakog meseca će se formirati nove grupe za različita zanimanja. Planirano je  da se obuke realizuju do kraja godine, ali i tokom 2019.