Gradske vesti

Sastanak sa predstavnicama Programa SWISS PRO

07. novembar 2018, Vranje
  • Sastanak sa predstavnicama Programa SWISS PROSastanak sa predstavnicama Programa SWISS PROSastanak sa predstavnicama Programa SWISS PRO
    1/3

    Načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović, sa saradnicima, razgovarao je sa predstavnicama Programa „SWISS PRO“, koji finansijski podržava Vlada Švajcarske sa 5.8 miliona evra, a sprovodi Kancelarija UN za projektne usluge u 99 gradova i opština u Srbiji, u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Program će pružiti tehničku podršku i bespovratna sredstva jedinicama lokalne samouprave u cilju unapređenja upravljanja kroz jačanje lokalnih kapaciteta za primenu principa dobrog upravljanja u svakodnevnom radu i poboljšati život ranjivih grupa kroz razvoj i sprovođenje lokalnih politika i mera socijalne uključenosti. U tom smislu, na sastanku je bilo reči o podršci unapređenju lokalnih kapaciteta i tehničkih resursa relevantnih za e-Upravu, u izradi i/ili ažuriranju lokalnih politika socijalne zaštite, u izgradnji trajnih kapaciteta za primenu principa dobrog upravljanja u procesima planiranja društveno-ekonomskog razvoja, kao i  podršci pripremama lokalnih samouprava za uvođenje rodnog budžetiranja, borbi protive nejednakosti i diskriminacije. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Odeljenja za privredu i ekonomski razvoj i Odeljenja za društvene delatnosti. O programima podrške govorile su Snežana Libong Ngai, programska službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost i Nataša Ivanović, programska službenica za socijalnu uključenost SWISS PRO Programa.