Gradske vesti

Mere zaštite od požara

09. jul 2018, Vranje
  • Mere zaštite od požara
    1/1

    U letnjem periodu, usled visokih temperatura, povećava se opasnost i od izbijanja požara. Iz Kancelarije za vanredne situacije upozoravaju šefove Mesnih kancelarija da se strogo pridržavaju propisanih mera zaštite od požara, kao i da se sa poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite maksimalno angažuju na otklanjanju svih pojava koje mogu dovesti do požara.Takođe, upozoravaju se svi građani, a posebno poljoprivredni proizvođači da u toku i nakon žetvenih radova ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti i druge materije pravilno uskladište. Podsećaju i da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Ukoliko dođe do početnog požara svaki građanin je dužan da odmah pristupi gašenju, ili da zatraži pomoć od nadležne vatrogasno-spasilačke jedinice.